خدمات ترجمه خدمات ترجمه translation

انجام ترجمه فوری

سالیدکد با بهره گیری از تجربه و تخصص تیم ترجمه حرفه ای، آماده ارائه انواع خدمات ترجمه فوری می باشد.

انواع خدمات انجام ترجمه فوری
در صورتی که مطالب مورد نظر شما تخصصی باشد.
بطور مثال ترجمه مقالات و مطالب تخصصی رشته مهندسی برق،

توسط دانش آموختگان و دانشجویان ممتاز همان رشته انجام می گیرد.
زیرا تجربه به ما نشان داده است. انجام ترجمه متون تخصصی توسط متخصصین همان رشته

به مراتب از کیفیت بالاتری برخوردار خواهد بود.
و احتمال بروز خطاهای احتمالی بسیار کاهش پیدا می کند.
علاوه بر سفارش ترجمه متون تخصصی و عمومی سفارش ترجمه فوری صوتی و تصویری نیز پذیرفته می شود.
کافیست کیفیت فایل ارسالی در حد قابل قبول باشد.
در صورتی که مطالب شما به زبانی غیر از انگلیسی باشد.
یا نیاز به سفارش ترجمه متون فارسی به زبانی غیر از انگلیسی داشته باشید.
ترجمه شما در بخش ترجمه خاص قرار می گیرد و هزینه انجام ترجمه خاص به صورت توافقی محاسبه می گردد.

تعرفه عادی انجام ترجمه هر ۱۰۰۰ کلمه در ۲۴ ساعت و بیشتر می باشد.
کمتر از آن بصورت ترجمه فوری خواهد بود.
در صورتی که شما سفارش ترجمه فوری دارید، در قسمت ثبت سفارش حتما کلمه انجام ترجمه فوری را قید فرمایید.
تا سفارش شما در اولویت کاری تیم ترجمه سالیدکد قرار گیرد.

مراحل انجام سفارش
تیم فنی سالیدکد پس از دریافت و بررسی سفارش شما و ارجاع به تیم فنی،

بهترین پیشنهادها را برای شما ارسال می کند.

هزینه انجام ترجمه با توجه به میزان تخصصی و یا عمومی بودن مطالب و زمان مورد نظر شما

به طور دقیق محاسبه شده و به اطلاع شما می رسد.
لذا خواهشمند است در بخش ثبت سفارش ترجمه، به طور دقیق خواسته خود را بیان کنید.
به طور معمول هر صفحه ترجمه شامل ۲۵۰ کلمه می باشد.
روند محاسبه هزینه ترجمه مطالب شما به این صورت است که تعداد کلمات مطالب شما تقسیم بر ۲۵۰ شده

و تعداد صفحات ترجمه مشخص می گردد.
در صورتی که مطالب سفارش شما تخصصی باشد.
و انجام ترجمه فوری مدنظر شما باشد.
ضرایب مربوط به ترجمه تخصصی و انجام ترجمه فوری در مبلغ کل سفارش

شما لحاظ می گردد و قیمت نهایی خدمت شما ارسال می گردد.