دانلود کتاب ansys workbench tutorial release 10 دانلود کتاب ANSYS Workbench Tutorial Release 10 274 ansys www

دانلود کتاب ANSYS Workbench Tutorial Release 10

دانلود کتاب ANSYS Workbench Tutorial Release 10 نیز به مرجع تخصصی سالیدکد افزوده شد.  نویسنده این کتاب پروفسور Kent L. Lawrence با تخصص مهندسی مکانیک و هوا-فضا می باشد. در این کتاب ۲۲۷ صفحه ای شامل تمریناتی کار با نرم افزار ANSYS Workbench  می باشد. از این نرم افزار جهت بررسی و تحلیل مسائل مهندسی، حل مشکلات و بهینه سازی طرح ها استفاده می شود. این فایل آموزش دارای ۹ سرفصل طبق توضیح انگلیسی زیر می باشد.

ادامه مطلب …