کاتالوگ انتخاب اواپراتور و جداول مربوطه

مدیر وبسایتنویسنده: مدیر وبسایت
بازدید: 899 بازدید

بدﻧﻪ اواﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ از ورق آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ۵۲/۱ اﻟﯽ ۲ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﺒﮑﯽ آﻟﯿﺎژ اﯾﻦ ﻓﻠﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ وزن اواﭘﺮاﺗﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﺼﺐ اواﭘﺮاﺗﻮر ﺑﻪ ﺳﻘﻒ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ رﻃﻮﺑﺖ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ، آن را از دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

مشخصات کندانسور
۱ میلیمتر ساخته می شود و توسط رنگ الکترواستاتیک پوشش داده / بدنه یونیت کندانسورها از ورق آهنی با ضخامت ۵ می شود که موجب بالا رفتن مقاومت دستگاه در محیط هاي مرطوب و یا برفی و بارانی می گردد.
مشخصات شاسی
شاسی یونیت ها از ورق آهنی با ضخامت ۳ میلیمتر ساخته می شود، رسیورها نیز از لوله هایی با ضخامت ۴ میلیمتر ساخته شده و بعد از تست و نشت یابی برروي شاسی نصب گردیده و توسط رنگ الکترواستاتیک پوشش داده می شود.
مشخصات اواپراتور
۱ الی ۲ میلیمتر تهیه می گردد که به علت سبکی / بدنه اواپراتورهاي ساخت این کارخانه از ورق آلومینیومی با ضخامت ۲۵ آلیاژ این فلز باعث کاهش چشمگیر وزن اواپراتور می شود تا نصب اواپراتور به سقف سردخانه انجام گردد. همچنین آلومینیومی بودن این محصول سازگاري بیشتر در برابر رطوبت سردخانه، آن را از دیگر محصولات مشابه متمایز می نماید.

در صورت درخواست طراحی پروژه تهویه مطبوع ساختمان  می توانید در ثبت سفارش پروژه خود را ثبت نموده تا در سریع ترین زمان درخواست شما بررسی شده و یا از طریق منوی ثبت سفارش درخواست خود را ارسال نمایید و یا از طریق ایمیل Reza_yousefi067@yahoo.com و شماره تماس 09192532380 درخواست خود را ارسال کنید.

DOWNLOAD

لینک دانلود​

دانلود فایل اصلی – 1.6 مگابایت

 دانلود

پسورد فایل : www.solicad.ir

دسته بندی کتب و جزوات مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت